การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ของทารกในไตรมาสต่างๆ

การตรวจอัลตราซาวด์ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ ที่จะสามารถบ่งบอกเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่จะสามารถบ่งบอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สามารถเข้าตรวจได้กับคลินิกชั้นนำ หรือโรงพยาบาลที่ทำการฝากครรภ์เอาไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ และไม่ส่งผลอันตรายใดๆ ต่อทั้งแม่ และเด็กอีกด้วย โดยปกติแล้วจะมีการตรวจอัลตราซาวด์อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว โดยที่วันนี้จะพามาดูการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ของทารกในไตรมาสต่างๆ ว่าแต่ละไตรมาสจะพัฒนาการอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

การตรวจอัลตราซาวด์ ไตรมาสที่ 1

การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ของทารกในไตรที่ 1 ที่อยู่ในช่วงระหว่าง 11 – 13 + 6 สัปดาห์ เพื่อที่จะเป็นการตรวจเพื่อยืนยันอายุครรภ์ สามารถบ่งบองได้หลายอย่าง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ เพราะจะเป็นการวัดความยาวตั้งแต่ศีรษะ ไปจนถึงกระดูกก้นกบ ที่จะทำให้ทราบกำหนดวันคลอดที่แน่นอนได้นั่นเอง นอกจากนั้นยังสามารถใช้การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการวัดความหนาของต้นคอของทารก และกระดูกจมูกของทารก นำมาร่วมกับการตรวจสารชีวเคมีในเลือดของมารดา ก็จะเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การตรวจอัลตราซาวด์ ไตรมาสที่ 2

การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ของทารกที่อยู่ในช่วงของไตรมาสที่ 2 จะเป็นการตรวจตั้งแต่ 18 – 22 สัปดาห์ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นการตรวจเพื่อยืนยันอายุครรภ์ในมารดาที่มาฝากครรภ์ช้า และไม่ได้รับการตรวจอย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสแรก ซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการตรวจเช็คอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สมอง กระดูกสันหลัง หัวใจ ตับ ไต ตำแหน่งรก และรวมไปถึงปริมาณน้ำคร่ำ โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจการไหลเวียนโลหิตของเส้นเลือกที่มาเลี้ยงมดลูก ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อมายังทารกโดยตรง เพราะถ้าหากเกิดอาการผิดปกติ ก็จะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าหากเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ ไตรมาสที่ 2 แล้วพบภาวะผิดปกติ จะได้ทำการวางแผนในการรักษาได้อย่างทันถ่วงที

การตรวจอัลตราซาวด์ ไตรมาสที่ 3

การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ของทารกที่อยู่ในช่วงของไตรมาสที่ 3 จะเป็นการตรวจตั้งแต่ช่วงอายถครรภ์ตั้งแต่ 28 – 32 สัปดาห์ ช่วงไตรมาสดังหล่าวจะเป็นการตรวจเพื่อดูพัฒนาการของทารกในครรภ์โดยตรง ซึ่งจะทำการตรวจดูอัตราการเจริญเติบโตของทารก เพราะโดยปกติจะเจอปัญหาทารกเติมโตช้าในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถ้าหากได้รับการวินิจฉัยได้รวดเร็ว และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็จะทำให้สามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ของทารก ถือว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่คุณแม่ทุกคนจะได้รับการตรวจอยู่เป็นประจำทุกเดือน หรือตามแต่ช่วงเวลาที่แพทย์ผู้ดูแลจะเห็นสมควร จำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจอย่างต่อเนื่อง เพราะการตรวจครั้งเดียวอาจจะยังไม่สามารถวินิจฉัยได้แม่นยำ ซึ่งคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมทุกครั้งก่อนทำการตรวจอัลตราซาวด์นั่นเอง