แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน คืออะไร มีอยู่ด้วยกันกี่แบบ

สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนั้นกำลังได้รับความนิยมนำมาใช้งาน ซึ่งได้มีการนำเอาไปใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ หรือการนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า แต่สำหรับหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ลิเทียมนี้คืออะไร และมีอยู่กี่ชนิด ดังนั้นสามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้ที่บทความนี้

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน คืออะไร?

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน คือ เทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บพลังงานในรูปแบบเคมี สามารถที่จะชาร์จได้ แบตเตอรี่ชนิดนี้มีมานานแล้ว แต่ในสมัยก่อนมีราคาที่ค่อนข้างสูง และยังมีประสิทธิภาพต่ำกว่าในยุคปัจจุบัน จะเห็นแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคโดยทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ชนิดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มีดังนี้

แบตเตอรี่ลิเทียมแมงกานีสออกไซด์

แบตเตอรี่ชนิดนี้จะใช้ส่วนผสมของธาตุลิเทียมแมงกานีสออกไซด์ให้เป็นคาร์โธด ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้การไหลของไอออนดีขึ้น มีความต้านทานภายในที่ต่ำลง สามารถเพิ่มกระแสได้มากขึ้น และค่าทนต่อความร้อนก็จะมีมากขึ้นด้วย เป็นแบตเตอรี่ที่มีความต้านทานภายในเซลล์ที่ต่ำ จึงสามารถที่จะชาร์จแบบเร็วและจ่ายกระแสสูงได้ โดยสามารถที่จะจ่ายกระแสได้ 20-30A แต่แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีค่าการเก็บพลังงานได้น้อย และมีอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนานนัก

แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต

หรือรู้จักกันในชื่อแบตเตอรี่ LiPo เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป โดยจะมีการใช้ฟอสเฟตเป็นคาร์โธด และใช้กราไฟต์เป็นอาร์โนด แบตเตอรี่ LiPo มีอายุการใช้งานที่นาน จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของความร้อน เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพทางด้านเคมีไฟฟ้าที่ดี สำหรับแบต LiPo 1 Cell จะมีแรงดันไฟฟ้าที่ประมาณ 3.2V หากจะนำไปใช้งานในระบบ 12V ก็จะต้องนำมาต่ออนุกรมด้วยกัน 4 Cell ก็จะได้ 12.8V

แบตเตอรี่ลิเทียมนิเคิลแมงกานิสโคบอลต์ออกไซด์

เป็นแบตเตอรี่ที่มีการเพิ่มนิเคิล ซึ่งจะมีความจุพลังงานจำเพาะสูง เข้าไปที่ส่วนประกอบของคาร์โธด จึงทำให้แบตเตอรี่ชนิดนี้มีค่าพลังงานจำเพาะสูงขึ้น จึงทำให้ได้เซลล์ที่มีความต่างศักดิ์หรือแรงดันไฟฟ้าสูงประมาณ 4V/Cell แรกเริ่มเดิมทีแบตเตอรี่ชนิดนี้ไม่ได้มีส่วนผสมของแมงกานิส แต่มีการใส่เพิ่มเข้าไปภายหลังเพื่อความสเถียร จึงทำให้ได้แบตเตอรี่ที่มีทั้งความสเถียร และสามารถใช้งานได้ในงานที่มีแรงดันสูง ในยุคปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดนี้มีความต้องการเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากสามารถจ่ายกระแสได้สูง มีค่าพลังงานสูง ทนต่ออุณหภูมิได้ดี จึงมีการนำไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นนั่นเอง

แบตเตอรี่ลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์

เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายไฟได้นาน แต่สำหรับอุปกรณ์ที่กินไฟสูงจะทำการจ่ายไฟได้ไม่ดี จึงเป็นแบตเตอรี่ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และผู้ที่ต้องการที่จะนำแบตเตอรี่ประเภทนี้มาใช้งาน