คาถาชินบัญชร สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

การสวดคาถาชินบัญชรจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ช่วยส่งเสริมด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

ชินบัญชร มีความหมายอย่างไร

คำว่า ชิน หมายถึง พระพุทธเจ้า ส่วนคำว่า บัญชร หมายถึง เกราะ หรือ กรง ดังนั้นคำว่า ชินบัญชร คือ เกราะที่สามารถป้องกันภัยให้กับพระพุทธเจ้าได้ สำหรับเนื้อหาในบทสวดจะเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ โดยเริ่มจากพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าตัณหังกร เดินทางมาสถิตอยู่ในทั่วทุกอณูของร่างกาย เพื่อเสริมให้ตนเองมีพลังพุทธคุณ จากนั้นอัญเชิญพระอรหันต์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 80 องค์ ซึ่งมีบารมีธรรมและทรงอานุภาพทางด้านต่างๆ มาสถิตทุกส่วนของร่างกายเพื่อเป็นกำแพงแก้วคุ้มกัน ไม่ให้มีสิ่งอันตรายเข้ามาทำร้ายได้

ประวัติความเป็นมาของพระคาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชรเป็นคาถาที่ทรงอานุภาพและมีความสำคัญมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ตั้งแต่ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 2 จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน ได้มีการสวดคาถานี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและให้ช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ

สำหรับประวัติความเป็นมานั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ นำคาถาชินบัญชร เพื่อไปสวดถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 หลังจากพระองค์ได้ฟังบทสวดของสมเด็จพระพุฒาจารย์ จึงได้ตรัสถามว่าครูโตได้แต่งคาถานี้เองหรือไม่ สมเด็จพระพุฒาจารย์จึงได้ชี้แจงว่า คาถานี้คนล้านนาอาจแต่งขึ้น และมีการดัดแปลงใหม่เพื่อให้เป็นที่นิยม ดังนั้นจึงมีข้อสันนิษฐานว่าพระคาถาชินบัญชร แต่เดิมพระเถระชาวล้านนาอาจเป็นผู้แต่งบทสวดนี้ขึ้นมา ต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์จึงได้ทำการดัดแปลงบทสวดให้เป็นที่นิยมกันจนทุกวันนี้

คำภาวนาก่อนเริ่มสวดพระคาถาชินบัญชร

ก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้ระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ ตั้งคำอธิษฐานและเริ่มสวด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

คาถาชินบัญชรแบบย่อ

ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริต ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (สวด 9 จบ)

อานุภาพของพระคาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชรนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ หากสวดอยู่เป็นประจำ มีความเชื่อกันว่าจะมีอานุภาพเสริมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง เสริมเมตตามหาเสน่ห์
  • ช่วยให้มีสมาธิ มีสติอยู่กับตัวเสมอ
  • ช่วยให้ปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายจากคุณไสย และภูติผีทั้งหลาย
  • ช่วยให้การงาน การค้าขายดีขึ้น มีความสำเร็จดังตั้งใจ
  • เสริมวาจาศักดิ์สิทธิ์ สามารถพบเจอเรื่องอัศจรรย์ได้บ่อย

นอกจากการสวดคาถาชินบัญชรเพื่อช่วยเสริมให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองแล้ว การหมั่นทำความดี และขยันหมั่นเพียรทำงาน ก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จ