การวัดความดัน ส่งผลใดต่อร่างกาย

การวัดความดัน เป็นวิธีเบื้องต้นที่นำมาใช้เพื่อตรวจร่างกาย ที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรงเกี่ยวกับการรักษา รวมไปถึงการบ่งบอกทิศทางของสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถวัด และตรวจได้ด้วยเวลาที่รวดเร็ว กับขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยาก ที่สำคัญไม่เจ็บปวดใดๆ อีกด้วย โดยที่จะเป็นการนำเอาที่พันปลอกแขน หรือที่สอดแขน ซึ่งก็จะมีทั้งรูปแบบเก่าที่เป็นการสูบลม และกาวัรดด้วยเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการอัดลมจนเกิดแรงบีบ จากนั้นค่อยๆ ปล่อยลมออก แล้วจะได้ผลลัพธ์ของค่าความดันที่จะปรากฎให้เห็นในเวลาต่อมา ถือว่าเป็นวิธีที่มีความแม่นยำ และส่งผลโดยตรงต่อการักษาสุขภาพต่างๆ ในเวลาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ทำไมต้องวัดความดัน

ภาวะความดัน จะมีทั้งความดันสูง และความดันต่ำ ถือว่าเป็นอาการที่ผิดปกติ โดยเฉพาะความดันสูงที่เรามักจะได้เห็นกันทั่วๆ ไป โดยที่ผู้ป่วยที่เป็นภาวะความดันสูงอาจจะไม่รู้ตัว จนกว่าจะได้รับการตรวจความดันด้วยวิธีเบื้องต้น หรือตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ซึ่งการตรวจพบภาวะความดันสูงได้เร็ว ตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้สามารถทำการรักษาเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บุคคลทั่วไปควรที่จะเข้ารับการตรวจความดันอยู่เป็นประจำเมื่อมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป โดยที่ความถี่ในการตรวจวัดวามดันที่เหมาะสมตามช่วงอายุ จะมีดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 39 ปี ที่มีภาวะความดันต่ำกว่า 130/85 มิลลิเมตรปรอท ที่ไม่มีปัจจัยความเสี่ยงใดๆ ควรตรวจความดันทุก 3 – 5 ปี อย่างสม่ำเสมอ
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจความดันอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 1 ปี เพราะอาจจะมีผลการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันสูง อย่างเช่น ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ผู้ที่มีภาวะอ้วน รวมไปถึงผู้ที่มีความดันในระดับปกติ ไปจนถึงระดับสูงที่ 130 – 139/85 – 89 มิลลิเมตรปรอท ควรตรวจความดันอย่างน้อย 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ ภายในเวลา 1 ปี เพราะปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ทั้งนั้น การวัดความดัน ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง เพราะแต่ละคนก็จะมีภาวะความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นควรเข้ารับการตรวจตามคำแนะนำของแพทย์ หรือสำหรับใครที่มีความรู้สึกกังวลก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพราะเป็นวิธีที่ไม่มีอันตราย สามารถตรวจเพื่อตรวจสอบสุขภาพของตัวเองได้ตลอดเวลานั่นเอง