ควรรู้ ใบขับขี่หาย สามารถจองคิวการทำผ่านแอปพลิเคชันได้

ใบขับขี่เป็นบัตรประจำตัวที่ใช้สำหรับยืนยันว่า บุคคลนั้นๆมีศักยภาพเพียงพอต่อการขับยานพาหนะ ซึ่งใบขับขี่ก็มีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป หากขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ ก็จะเป็นการผิดกฏจราจร หากทำใบขับขี่หายก็ต้องดำเนินการทำใหม่ โดยในปัจจุบันสามารถที่จะทำผ่านแอปพลิเคชันของกรมขนส่งได้ดังนี้

การจองคิวเพื่อทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชันของกรมขนส่ง

ในปัจจุบันหากทำใบขับขี่หายก็ไม่ต้องไปจองคิวด้วยตัวเอง เนื่องจากสามารถจองคิวด้วยแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ของกรมขนส่งได้เลย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 • ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ของกรมขนส่ง
 • กดเข้าไปในแอปพลิเคชัน แล้วเข้าสู่ระบบโดยการใช้บัตรประชาชน
 • ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นให้ครบ จากนั้นให้สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ให้เลือกสำนักงานขนส่งที่เราต้องการจองคิวสำหรับการทำใบขับขี่
 • ให้ทำการเลือกประเภทงานบริการเป็น งานใบอนุญาต
 • ทำการเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถที่ต้องการ เช่น ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล และเลือกประเภทเข้ารับบริการเป็น อื่นๆ
 • เลือกประเภทของยานพาหนะที่ต้องการ เช่น รถยนต์ จากนั้นติ้กเลือก ใบอนุญาตขับรถสูญหาย
 • ให้ติ้กเลือก ใบอนุญาตส่วนบุคคล: ใบแทนชำรุดหรือสูญหาย
 • ทำการเลือกวันและเวลาที่เราต้องการจองคิวเพื่อทำใบขับขี่ แล้วกดยืนยันการจอง
 • ให้แคปภาพหน้าจอเพื่อแสดงเป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ในวันนัดหมายที่กรมขนส่ง

ใบขับขี่หายจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ในปัจจุบันการทำใบขับขี่ใหม่นั้นไม่ได้ยุ่งยาก โดยให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานกรมการขนส่ง เพื่อทำใบขับขี่ใหม่ แต่ในกรณีที่เป็นใบขับขี่รถสาธารณะ จำเป็นจะต้องใช้ใบแจ้งความด้วย

ขั้นตอนสำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมการขนส่ง

 • ให้ยื่นเอกสาร บัตรประชาชน และหลักฐานในการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน
 • ทำการเขียนใบร้องขอสำหรับการทำใบขับขี่ใหม่
 • ตรวจร่างกาย ได้แก่ ตรวจการตอบสนอง ทดสอบสายตาทางกว้าง ทางลึก ตรวจตาบอดสี
 • ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ จากนั้นให้รอรับใบขับขี่ได้

ใบแทนใบขับขี่ คืออะไร?

ใบแทนใบขับขี่ เป็นเอกสารสำหรับใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นสมาร์ทการ์ด มีอายุเท่ากันกับใบขับขี่เดิม หากถึงวันหมดอายุก็ต้องยื่นขอต่ออายุใบขับขี่ และเข้ารับการทดสอบตามขั้นตอน ถ้าเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็จะได้รับใบแทนใบขับขี่แบบมีอายุตลอดชีพ

หากใบขับขี่หาย ใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้หรือไม่

ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกให้เปิดใช้งานบนแอปพลิเคชัน DLT QR Licence โดยสามารถที่จะแสดงเป็นหลักฐานแทนใบขับขี่ตัวจริงได้ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์และใบขับขี่ฉบับจริงจะมีวันหมดอายุวันเดียวกัน

หากใบขับขี่หายก็ต้องรีบดำเนินการทำใหม่ โดยสามารถกรอกข้อมูลการจองคิวทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เลย เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่ขอดูใบขับขี่แล้วเราไม่มี ก็จะทำให้เสียค่าปรับได้