ประเพณีวันลอยกระทง มีความสำคัญอย่างไร

ในช่วงของเทศกาลวันลอยกระทงนั้นจะมีการจัดกิจกรรมที่มีความน่าสนใจต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกวดนางนพมาศ การปล่อยโคมลอย และภายในงานก็จะมีร้านค้าต่างๆมาขายอาหารกันอย่างมากมาย

วันลอยกระทง คืออะไร?

วันลอยกระทง คือ พิธีที่ทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือ วันเพ็ญ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ซึ่งกระทงนั้นมักจะทำมาจากต้นกล้วยและใบตอง ภายในกระทงก็จะมีการใส่ ธูป เทียน ดอกไม้ จากนั้นก็นำไปลอยตามแม่น้ำ สำหรับความเชื่อในการลอยกระทงนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมในวันลอยกระทง

  • ร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานลอยกระทง ขบวนแห่ในงานลอยกระทงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการประกวดกระทง มีกระทงสวยๆทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีการจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม
  • กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ เป็นกิจกรรมที่มีสาวงามมาเข้าประกวด เปรียบเหมือนกับการระลึกถึงนางนพมาศที่มีการกล่าวขานกันมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการอนุรักษณ์ประเพณีไทยในเรื่องการแต่งกายแบบไทยโบราณ
  • เข้าวัดทำบุญ สำหรับชาวไทยจะถือโอกาสนี้เข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้จิตใจมีความสงบ
  • ทำกระทงเพื่อหารายได้ ในวันลอยกระทงมีหลายคนที่ทำกระทงเองไม่เป็นหรือไม่ว่างทำ จึงเป็นโอกาสในการทำกระทงขายเพื่อหารายได้ ช่วงนี้ก็จะมีหลายคนประดิษฐ์กระทงขนาดต่างๆกัน นำมาวางขายเพื่อหารายได้พิเศษ
  • กิจกรรมปล่อยโคมลอย เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจและได้รับความนิยมพอสมควรในวันลอยกระทง แต่หากอยากปล่อยโคมลอยจะต้องทำในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้โดยเฉพาะด้วย

วันลอยกระทง มีความสำคัญดังนี้

สำหรับวันลอยกระทงถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญของไทย มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม โดยมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งมีความสำคัญต่างๆดังนี้

  • เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไม่ให้หายไปตามกาลเวลา และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
  • เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในความสำคัญของแหล่งน้ำ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือ เนื่องจากในช่วงของเทศกาลลอยกระทง ก็จะมีการประดิษฐ์กระทงเพื่อส่งเข้าประกวดแข่งขันกัน จึงมีกระทงที่เป็นงานฝีมือต่างๆมากมาย และเป็นการช่วยรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี
  • ทำให้สมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน จึงเป็นการสร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดี

ประเพณีวันลอยกระทงที่มีการจัดขึ้นทุกๆปี ถือได้ว่าเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในคนไทยและคนต่างประเทศอีกด้วย