รู้จักค่ากันลื่นกระเบื้อง เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริเวณที่ต้องการ

คนส่วนมากมักจะสนใจในเรื่องของลวดลายกระเบื้องเป็นหลัก โดยลืมนึกถึงเรื่องพื้นผิวสัมผัสของกระเบื้อง แล้วมักจะพบภายหลังว่าคนในบ้านลื่นล้มเมื่อกระเบื้องเปียกน้ำ จะดีกว่าไหมถ้ารู้จักการเลือกกระเบื้องให้เป็น เลือกใช้ให้เหมาะกับพื้นที่นั้น ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งวิธีการเลือกกระเบื้องให้เหมาะกับพื้นที่บริเวณนั้นก็ง่ายมาก ๆ เพียงแค่รู้จัก ค่า R”

รู้จักกับ ค่ากันลื่น (ค่า R) ก่อน 

ค่ากันลื่น หรือ ค่า Slip Resistance Rating  (ค่า R) ซึ่งเป็น “หน่วยวัดมาตรฐาน” ของกระเบื้อง ซึ่งค่านี้ผ่านการทดสอบด้วยวิธี Pendulum Test ตามมาตรฐานสากล  เพื่อประเมินค่าที่เหมาะกับการใช้งานอย่างปลอดภัย โดยจะมีตั้งแต่ R9 ไปจนถึง R13 (ตัวเลขมาก ยิ่งกันลื่นได้มาก)  

ค่ากันลื่นแต่ละระดับต่างกัน อย่างไร 

กระเบื้องแต่ละแบบจะมีระดับค่า R กระเบื้องแยกตามประเภทการใช้งานที่ต่างกันออกไป จะเริ่มจากกันลื่นได้น้อยสุดไปจนถึงกันลื่นได้ดีที่สุด มีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ 

  1. ค่ากันลื่น R9

เป็นค่าต่ำสุดของพื้นผิวของกระเบื้องกันลื่น ความหนืดอยู่ที่ 3 – 10 องศา กระเบื้องที่จะมีผิวหน้าเรียบแบบด้าน เหมาะสำหรับปูพื้นแห้งทั่วไป เช่น ห้องโถง บันไดห้องอาหาร ห้องรับแขก พื้นที่ภายในออฟฟิศ เป็นต้น 

  1. ค่ากันลื่น R10

เป็นค่ากันลื่นของกระเบื้องที่สามารถกันลื่นได้ปานกลาง ระดับความหนืดอยู่ที่ 10 – 19 องศา กระเบื้องที่จะมีผิวหน้าเรียบแบบด้าน ไม่ทำให้รู้สึกระคายเคืองแม้เดินด้วยเท้าเปล่า เหมาะสำหรับบริเวณพื้นแห้งและเปียก ห้องครัว โรงรถ ห้องน้ำ เป็นต้น 

  1. ค่ากันลื่น R11

เป็นค่ากันลื่นได้สูง ระดับความหนืดอยู่ที่ 19 – 27 องศา กระเบื้องจะมีความหยาบที่เสมือนมีเม็ดทรายเล็ก ๆ อยู่บนพื้นผิว แต่ผิวหน้ายังเรียบอยู่ ไม่เหมาะกับการเดินเท้าเปล่าสักเท่าไหร่ เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่เปียกน้ำ พื้นที่ภายนอกอาคาร เช่น ลานซักล้าง ทางลาดชัน บันไดนอกตัวอาคาร บริเวณรอบสระว่ายน้ำ พื้นห้องน้ำผู้สูงอายุ  

  1. ค่ากันลื่น R12

เป็นค่ากันลื่นสูง ระดับความหนืดอยู่ที่ 27 – 35 องศา กระเบื้องที่มีพื้นผิวที่หยาบมาก เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอกที่มีความลาดชันมาก พื้นที่ที่มีการใช้น้ำมัน บริเวณรอบสระว่ายน้ำ พื้นที่ภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ ห้องครัว  

  1. ค่ากันลื่น R13

เป็นค่ากันลื่นสูงสุดของกระเบื้องที่กันลื่นได้สูงมาก ระดับความหนืดมากกว่า 35 องศา กระเบื้องจะไม่มีความมันวาวเลย เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอกที่มีความลาดชันมาก และ เหมาะสำหรับบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่มีไขมันปริมาณมาก โรงรถ เป็นต้น 

เมื่อเรารู้จักค่ากันลื่นแล้ว ต่อไปนี้จะมองแค่ความสวยอย่างเดียวไม่ได้แล้ว การเลือกกระเบื้องให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุลื่นล้ม อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ค่าความลื่นสำคัญมากๆ ไม่ควรมองข้าม