โรคร้ายที่มากับเสื้อผ้ามือสอง มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันการซื้อเสื้อผ้ามือสองเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เพราะช่วยประหยัดเงิน และโอกาสที่จะได้เสื้อผ้าแบรนด์เนมในราคาไม่แพง สภาพยังดีก็มี แต่เสื้อผ้ามือสองนั้นผ่านการใช้งานมาเยอะ มีกลิ่นอับ และอาจมีเชื้อโรคที่เกาะมากับเสื้อผ้า การทำความสะอาดจึงมีความสำคัญอย่างยิง

โรคที่ตามมากับเสื้อผ้ามือสอง 

เสื้อผ้ามือสองส่วนมากเป็นเสื้อผ้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วทั้งสิ้น น้อยมากที่จะเป็นของใหม่ป้ายห้อย รวมถึงการขนส่งที่ไม่สะอาด อาจทำให้เสื้อผ้ามือสองกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคจำนวนมาก 

1.โรคผิวหนัง  

โรคที่ติดเชื้อทางผิวหนังต่าง ๆ อาทิ โรคกลาก โรคเกลื้อน หรือโรคหิด อาจติดต่อสู่กันได้ ผ่านทางเสื้อผ้ามือสอง  

  • โรคกลาก  

โรคกลากเป็นการติดเชื้อราในกลุ่มเดอมาโทไฟท์ (Dermatophytes) เชื้อราประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในชั้นผิวหนังที่ตายแล้ว และมีความคงทนต่อสภาพอากาศ สามารถอาศัยอยู่ในผิวหนัง ในพื้นดิน หรืออยู่ตามสิ่งของและเสื้อผ้าต่าง ๆ ได้เป็นเวลานานหลายเดือน มีลักษณะเป็นวงแดง ๆ หรือขุยสีขาว ๆ และอาจผื่นร่วมด้วย มักพบบริเวณ หนังศีรษะ ใบหน้า มือ เท้า เล็บ และจะพบได้มากในเด็ก 

  • โรคเกลื้อน 

โรคเกลื้อน เป็นการติดเชื้อรามาลาสซีเซีย (Malassezia) โดยจะมีผื่นขึ้นเป็นดวง ๆ อาจจะมีสีขาว สีชมพู สีแดง หรือสีน้ำตาล ขึ้นดวงเดียวหรือหลาย ๆ ดวงพร้อมก็ได้ เกลื้อนนั้นมักจะพบได้ในบริเวณลำตัว คอ ต้นแขน และส่วนหลัง  

  • โรคหิด 

โรคหิดนั้นจะหมายถึงอาการตุ่มที่เกิดขึ้นตามร่างกาย และทำให้เกิดอาการคัน มักจะพบได้ในบริเวณง่ามมือ รักแร้ สะดือ หรือขาหนีบ และสามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้ง่ายดาย  

2.โรคภูมิแพ้  

เสื้อผ้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว มักจะมีขุยผ้า ฝุ่นไรฝุ่น นอกจากนี้ เสื้อผ้าอาจผ่านการใช้น้ำยารีดผ้าที่มีความเข้มข้นสูงก่อนการจัดจำหน่าย ซึ่งสารก่อภูมิแพ้ชั้นดี  

3.พาหะนำโรคต่างๆ 

เสื้อผ้ามือสองกลายเป็นพาหะของเชื้อปรสิตต่าง ๆ เช่น ไร ตัวเลือด เห็บ หมัด เหา หรือโลน เชื้อแบคทีเรีย เช่น “เชื้อแบคทีเรียสแตปออเรียส” ทำให้ผิวหนังอักเสบ เมื่อเข้าสู่ร่างกายทำให้ท้องเสียหรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และเชื้อไวรัสที่พบบ่อย เช่น ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสมือเท้าปาก ไวรัสเกิดอาการท้องเสีย ไวรัสโรตา ไวรัสโนโร  

การซื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองถือว่าเป็นเทรนด์ที่ดี ที่นำของเก่ากลับมาใช้ เป็นการลดขยะให้กับโลกของเรา แต่ควรตะหนักอยู่เสมอว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ผ่านการใช้งานมาแล้ว ต้องทำความสะอาดให้ดี เพื่อป้องกันการติดโรคจากเสื้อผ้ามือสอง