ระบบน้ำ RO คืออะไร มีความแตกต่างจากน้ำทั่วไปอย่างไร

ระบบกรองน้ำนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในระบบกรองน้ำที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือระบบกรองน้ำ RO ซึ่งสามารถที่จะกรองน้ำได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะกับการนำมาอุปโภคและบริโภค

ระบบน้ำ RO คืออะไร?

ระบบน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis คือ การกรองน้ำแบบออสโมซิสย้อนกลับโดยกรองผ่านเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียด 0.0001 ไมครอน จึงสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนต่างๆไม่ให้เล็ดลอดผ่านไปได้ ดังนั้นน้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO จึงมีความสะอาดบริสุทธิ์ สิ่งสกปรกปนเปื้อนจะถูกขจัดออกไป เช่น สารโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี เชื้อโรคต่างๆ เป็นต้น

น้ำดื่มที่ใช้ระบบ RO มีความแตกต่างจากน้ำปกติทั่วไปอย่างไร

น้ำดื่มที่ใช้ระบบกรองน้ำ RO จะเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยแทบจะไม่มีสารตกค้างที่อยู่ในน้ำเลย แต่คุณภาพของน้ำก็ขึ้นอยู่กับแผ่นกรองด้วยว่ามีประสิทธิภาพในการกรองมากน้อยเพียงใด ซึ่งระบบกรองน้ำ RO จะมีความแตกต่างจากการผลิตน้ำในแบบอื่นๆคือ น้ำดื่มที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO จะมีแร่ธาตุน้อยกว่าน้ำแบบทั่วไปเนื่องจากกระบวนการกรองจะใช้เยื่อกรองที่มีความละเอียดมาก จึงทำให้สารปนเปื้อน รวมถึงแร่ธาตุต่างๆไม่สามารถผ่านไปได้นั่นเอง

ระบบน้ำ RO มีกระบวนการกรอง 4 ขั้นตอนดังนี้

  • Sediment Filter สำหรับขั้นตอนนี้ตะกอนหยาบจะดักจับสิ่งสกปรกที่ปนมากับน้ำ เช่น สนิมเหล็ก จุลินทรีย์ เศษผง ตะกอนหยาบยังสามารถกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมได้ถึง 5 เท่า
  • Pre Carbon Filter ขั้นตอนนี้จะใช้สารกรองถ่านกัมมันต์ เพื่อลดคลอรีนที่ปนเปื้อนมากับน้ำ จึงเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำ ถ่านกัมมันต์จะช่วยปรับปรุงรสชาติของน้ำที่อาจเกิดจากคลอรีน สารอินทรีย์ และยาฆ่าแมลง
  • RO Membrane ขั้นตอนนี้จะขจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำ โดยจะใช้ความดันน้ำผ่านเยื่อกรอง (Semipermeable Membrane) เยื่อกรองนี้จะให้น้ำซึมผ่านได้เท่านั้น มีรูขนาด 0.0001 ไมครอน ช่วยขจัดสารเคมี โลหะหนัก และเชื้อโรคต่างๆ
  • Post Carbon Filter เป็นขั้นตอนการปรับปรุงรสชาติของน้ำให้ดียิ่งขึ้นโดยการใช้ถ่านกัมมันต์ ช่วยขจัดกลิ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ในน้ำ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกรองน้ำด้วยระบบ RO

คุณสมบัติของน้ำระบบ RO

  • เป็นระบบกรองน้ำที่สามารถกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
  • หากมีคลอรีนปริมาณมากอยู่ในน้ำก็จะทำให้มีกลิ่นเหม็น ซึ่งระบบกรองน้ำ RO สามารถกำจัดกลิ่นคลอรีนได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยกรองสารตกค้าง สารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายออกไปได้ จึงได้น้ำสำหรับบริโภคที่มีความสะอาดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ด้วยการกรองที่มีถึง 4 ขั้นตอน จึงทำให้น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO เป็นน้ำที่สะอาด ได้มาตรฐาน และมักจะนิยมใช้ระบบกรองน้ำนี้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ