คาถาปล่อยปลา

เรามักจะได้เห็นตามสถานที่ต่างๆ ที่จะมีการปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ต่างๆ ที่แสดงถึงการปลดปล่อย สิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ซึ่งในพระพุทธศาสนาได้บอกเอาไว้ว่าเป็นวิธีทีได้บุญเป็นอย่างมาก ถ้าหากปล่อยลงถูกที่ และปล่อยลงด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยที่ก็มีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการปล่อยปลา หรือปล่อยสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะในเรื่องของการจะได้เงินได้ทอง ลดการเจ็บป่วย มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

เพราะอย่างน้อยการปล่อยสัตว์ทุกชนิด จะหมายถึงการช่วยปลดปล่อยชีวิตของเขาออกจากความตาย หรือพ้นทุกข์ นั่นเอง ซึ่งการปล่อยปลาถือว่าเป็นรูปแบบการทำทานที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ คาถาปล่อยปลา ซึ่งวันนี้เราได้นำเอา คาถาปล่อยปลา ที่สามารถท่องจำได้ง่าย และสามารถใช้ได้จริงกับสถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

คาถาปล่อยปลา แบบย่อ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

 • คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมา นะรูโป มะตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง
  ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะ สะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะ
 • ข้าพเจ้าชื่อ …. นามสกุล … เกิดวันที่ … เดือน…พ.ศ. …อายุ … ได้ปล่อยสัตว์……จำนวน (กี่ตัว) ขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ หลุดจากพัฒนาการทั้งหลายทั้งปวง เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา จากนี้ขอให้ท่านได้มีชีวิตที่แคล้วคลาดปลอดภัย และพบความสุขความเจริญ ด้วยเทอญ

คําอธิษฐานปล่อยปลา

(ตั้งนะโม 3 จบ)

 • คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมา นะรูโป มะตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง
  ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะ สะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะ
 • ข้าพเจ้าชื่อ (ชื่อ) เกิดวันที่ …. และเจ้าของกายสังขารนี้ ขอปล่อยสัตว์ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้า เพื่อให้ชีวิต และอิสระแก่สัตว์ทั้งหมดนี้ ขอปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบัน
 • เพื่อส่งผลบุญให้แก่ตนเอง และเจ้าของกายสังขารนี้ หากตัวไหนยินดี ขอให้นำความสุข และโชคลาภกลับมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไรออกไปจากตัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นฯต้นไปด้วยเทอญ ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทพเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าเกณฑ์ชะตาของข้าพเจ้า ท่านพญายม พญานาคราช
 • จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และช่วยคุ้มครองชีวิตสัตว์ ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็น เป็นสุข การงานประสบความสำเร็จ เงินทองไม่ขาดมือ คนอุปถัมภ์เอ็นดูไม่ขาดหาย
 • สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า ครอบครัวอบอุ่นปราศจากปัญหา ปราศจากมือที่ 3 ที่จะมาทำให้ครอบครัวแตกแยก ปราศจากหนี้สิน สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ที่เจ็บป่วยไปแล้วก็ขอให้ทุเลาหรือหายขาด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ